21 септември 2009

Кризата ме удари, май. Размисли върху една справка.

Публикувано от Trichocephalus Икона, 24 юни 2009 - 15:34
Днес получавам справка по годишния си баланс за 2008 година по сметката ми от допълнителното пенсионно осигуряване в УПФ "Доверие" .
Какво откривам там.

1.)към 31.12.2007 година салдото е било :
-сума (в лева) : 1476,78
-брой дялове : 1050,32791
-стойност на дял : 1,40602

2.)всеки месец през 2008 г. по сметката ми са постъпвали средно по 40 лв. - удръжки от заплата ми.

3.)към 31.12.2008 г. салдото е било :

-сума (в лева) : 1604,76
-брой дялове : 1402,55301
-стойност на дял : 1,14

Така....
Сядам аз и започвам да пресмятам : за една година, средставата, които съм дал от заплатата си са били точно 545.25 лв.
Хмммм.
поглеждам горните графи по-подробно :
1604.76 лв
-
1476,78 лв
------------
127,98 лв

Липсва ми нещо.Чеша се по глававта, но не мога да разбера какво. Поглеждам другите графи - "брой дялове" .
2008 г - 1402,55301
2007 г - 1050,32791
--------------
352,2251

Пак нещо не излиза. Пак се чеша по главата. Поглеждам графата "стойност на един дял"
2008 г - 1,13095
2007 г - 1,40150

Пускам калкулатора в действие и получавм следната истина : ако, цената на дял (акция) на УПФ "Доверие се беше запазила на ниво 1,40150 за дял , в момента моите дялове щяха да струват 1965,68 лв.
Но тъй като сега котировката е на 1,14417 - имам само 1604,76 .
Загубата ми за една година е 360, 92 лв.

Ще кажете -бълха го е ухапала.
Да, може и да е така, но това загубата ми представлява 67 % от парите , които съм дал във фонда (545,25 лв).
Баси.

Ами ако бях решил преди година да инвестирам повече пари във този фонд ?
Папример - не 545 лв от заплата си, ами да съм решил да вложа всичките си спестявания заради по-високата (уж) ликвидност, която беше в началото на миналата година ?
Например ако бях вкарал 500 450 лв ?
Сега щях да отчитам загуба от 165 148 лв.
А това си е вече доста голяма сума пари, нали ?

Баси.

Сега разбирам защо има самоубийства на Запад и защо хората реват против кризата. ПРедставям си как, ако бях един среден човек в Германия, който цял живот се е блъскал за по-добра пенсия -да си поживее на старини без да чувства липси изведнъж се събужда с наполовина по-малко пари от вчерашния ден.
Почват да ми говорят и неща като sofix и т.н.

Завършвам отново с "баси" .

Няма коментари:

Публикуване на коментар