16 септември 2009

TRICHOCEPHALUS TRICHIURUS

Космоглавът е космополитен паразит за човека и човекоподобните маймуни.Паразитира в сляпото черво,по-рядко се среща и в дебелото черво,а при силни инвазии може да се установи и в долните части на тънкото червоЖенските достигат 3.5-5.5 см на дължина,а мъжките-от 3 до 4,5 см.Космоглавът е бял на цвят (на места с червеникав оттенък), има характерен тънък преден край и задебелена задна част,която у женските индивиди е дъговидан,а при мъжките-спирално завита.В предната част преминава хранопроводът,а в задебелената задна част са разположени половата система и червата.Космоглавът се впива с тънкия си край в лигавицата на червата и се храни с кръв.Той живее продължително време-от 5 до 15 години при анаеробни условия.Женската снася яйца,които имат характерна лимоновидна форма с кафявочервеникав цвят.Яйцата са обвити в четирислойна обвивка и имат размери 50 на 20 на 23 микр.Отделят се навън чрез изпражненията,като за тяхното развитие не е необходим междинен гостоприемник.Космоглавът е типичен геохелминт,тъй като развитието на личинките в яйцата се извършва в почвата при наличието на кослород,оптимална температура 26-28 градуса и влажност.При тези условия личинките се развиват и стават инвазиоспособни за 4 седмици (като периодът на развитите зависи от външните условия).Човек се заразява при поглъщането на инвазиоспособни яйца,посредством недобре измити заленчуци и плодове или с нечистите си ръце.
От погълнатите инвазиоспособни яйца в червата на човека се излюпват личинки,които имат острие на предната си част,с което се забиват в мукозата на червата.Тук те достигат полова зрелост за 30 дни.Космоглавът причинява заболяването трихоцефалоза-болки в корема,безпетитие,извратен вкус,главоболие и главозамайване,както и анемия,които водят при силините инвазии да изтощение.Този паразит може да предизвика възпалителни процеси в апендикса и сляпото черво и развитие на заболяването апендицит.Диагнозата се поставя с откриването на яйцата на паразита в изпражненията на болния (копрологично изследване).
а ето и в по-близък план : със стрелка е означено "косъмчето" му

Няма коментари:

Публикуване на коментар