27 октомври 2009

Команди DOS (част н-та)

ping -a тестване свързаността между два IP адреса
arp -a преглед на ARP кеша
nbtstat -a име на хост извежда именната таблица на отдалечения хост
netstat -a информация за всички връзки и отворени портове
netstat -e ethernet статистика
netstat -s статистика по протоколи
netstat -r съдържанието на маршрутната таблица
ipconfig/all IP конфигурацията на локалната машина
sfc/scannow въстановява системните файлове, преинсталира фоново системата, без рестарт, но с инсталационнен диск
chkdsk c:/f/r въстановява и поправя лоши сектори на FS, иска рестарт
convert c:/fs:ntfs форматира от FAT в NTFS като запазва всички файлове на дяла

Няма коментари:

Публикуване на коментар