24 март 2010

Демони : видове,класификация.


Демонология
Демонологията е клон на теологията. Тя се занимава с изучаването на свръхчовешки същества, които не са богове. Още от времето на Омир демонологията е имала две течения – едното е изучавало духове и същества, които не обитават нашия свят, а другото – тези зли духове, които непрестанно са в контакт с човешката раса.
В демонологията има две основополагащи книги, които са база – “Ключът на цар Соломон” и “Диктионаре Инфернал”. Въпреки че и двете произведения са писани преди векове, те се посочват като образци в областта на класифицирането на демоните.като източник на информацията съм използвал няколко ресурса в интернет, като най-често от тук , тук и тук
Особеност на халдейската магия (Вавилон), която в последствие се прехвърля в Гърция, Рим и средновековна Европа, представлява една систематизация от купища всевъзможни демони и божества, които управляват всевъзможни страни от човешката съдба и всеки от които си има свое лично и много съкровено име, произнасянето на което (както и в Египет), има за всеки от демоните/божествата неотменима сила и всъщност в имената е заключена и самата сила на тези демони и божества. От тук идват и всякакви формули и заклинания за най-различни случаи от човешкия живот. Заклинанията и формулите се прозинасяли на глас или се носели в тефилин, т.е. в кожена торбичка, прикрепена с ремък на ръката или на врата в съответствие с разни указания от страна на маговете. Запазените клинообразни надписи на подобни заклинания, назовават главно имена на демони.

От Вавилон и Египет, магията се пренася към евреите (които били изкарали едно халдейско, т.е. вавилонско пленничество), Гърция и Рим.

"Демон" на старогръцки се изписва δαίμονας (démonas) и с него се е означавало персонално, но не много индивидуализирано божество- покровител, което било от низш порядък, пакостливо и незлобливо. Гръцкото понятие ЕУ даймониа- ЩАСТИЕ се извежда етимологически че щастливецът има ДОБЪР ДЕМОН. Идеята за демоните е претърпяла значително развитие, особено по линия на християнството в един по-късен етап от демонската история.

Европейската демонология се заражда през средните векове като раздел на теологията и продължава своето развитие чрез гримоарите.
В демонологията на християните от ранното средновековие (така, както е представена в житията на светците), се разглежда главно дявола, при това като нещо съвсем конкретно. Дяволът - това е врагът, който е способен за достигане на своите собствени цели да приема хиляди образи. Но дяволът не е разглеждан като разрушител и източник на насилие, понеже християните тогава явно повече се плашели от изкушението и това е, което описвали.

Във византийската демонология от същата епоха (преди всичко- Михаил Пселл, 11 в.) , битува идеята за низшите и за висшите демони, като първите са представени като същества, на които възприемат вършенето на добро като нещо естествено, а висшите демони са представени като свирепи и безчувствени. Някои неоплатоници представят демоните като средното звено между хората и бога. Например Vitellio в своя трактат "За природата на демоните" твърди, че демоните са "средни сили" (mediae potestates), че са по-висши от човека и по-низши от ангелите, състоят се от души и тела и са смъртни. Отгласи от неоплатонизма са видни и в ересите на албигойците, сред които битувало вярването, че душите на хората са всъщност демони, които са вложени там, за да вършат свои си престъпления.

Официалната християнска пропаганда за нуждите на църквата създавала два образа на дявола, респ. на демоните. За целите на Инквизицията, демоните и дявола били представяни в ужасяващ облик и вършители на ужасни дела. За целите на борбата с християнските ереси, които често поставяли под въпрос върховенството на бога, като изтъквали властта на дявола и на демоните, на която бог никак не се противопоставял, официалната църква била принудена да изкарва дявола и демоните като смешници, едва ли не без собствена воля да направят каквото и да било, отказвайки да признаят дяволът и демоните като самостоятелен принцип, съществуващ заедно с божествения и паралелен на него.

През 15-17 век е върховият момент на зверствата на Инквизицията. Вниманието на демонолозите вече е насочено не толкова към демоните и дяволите, колкото към техните слуги. Трактатите от този период са запълнени с безкрайни дискусии за възможностите им, за техните реални или мними шабаши, за полети във въздуха (къде с метли, къде без метли) и т.н. През тази епоха вярата в реалното физическо съществуване на демоните и дявола е много вкоренена вече от църквата. От това вече следва и изменение на образа на самия дявол, при което той все повече и повече се превръща от изкусител в кървав тиранин и в палач на Бога, чиито престъпления са необяснимо жестоки.
Някъде през този период на "слугите" на демоните и на дявола почва да се гледа като на "пациенти", които следва да се лекуват чрез екзорсизъм. Идеята принадлежи на Йохан Вир (всъщност още се среща изписано и като Weier, Weyer, Wierus, Piscinarius). Това е човекът, който пръв в демонологията е задал тази гледна точка. В неговия трактат "За лъжите на демоните" (1563г.; КН. II, гл. 15), Вир различава:

1. Магове (magus) - те са предали душите си на дявола и на демоните съзнателно и затова носят пълните последствия за своите действия.
2. Вещици (saga vel lamia) - те са представени като нещастни женици, които са ги подлудили демоните и дяволите.

През 17 век развитието на естествознанието отчасти поразклатило вярата в демоните и дявола, отчасти довело в неговата трансформация в нов образ.

През този период започнали да бъдат възприемани идеите на лондонския лекар Робърт Флад, според който между демоните и планетите има нещо общо, т.е. демоните придобиват образа на космически сили. Те вече са фактор, заложен като част от уредбата на всемира и получават точно същия статут, както и законите на природата. Според въпросния Р. Флад демоните предизвикват да кажем болести, не защото много им се иска да предизвикват болести или защото си умират от омраза по адрес на хората, а защото са включени с тази си роля в системата на Космоса.

Създателят на лютеранството прави много интересна добавка в "характера" на демоните, изхождайки от известното "homo homini lupus еst" (човек за човека е вълк), като обявява, че демоните не могат да се понасят взаимно.


2. Гоетия

"Легеметон" се състои от 5 части: Goetia, Theurgia Goetia, Ars Almadel, Ars Paulina и Ars Noforia.

В Goetia са изброени 72 зли духове, а също така са описани магическият кръг, триъгълник и основните магически средства, които е използвал в своята магическа практика легендарният цар и маг Соломон. Демоните са точно 72, защото окръжността на пентаграмата (която е 360 градуса), разделена на 5 (броя на върховете на пентаграмата) прави 72.
 
“Ключът на цар Соломон”
“Ключът на цар Соломон” е анонимен труд от началото или средата на XVII в. и е една от най-популярните книги на демонологията. Освен с това си име произведението е известно и като “Лемегетон”.
Въпреки че се появява на бял свят през XVII век, “Ключът на цар Соломон” със сигурност е писан доста по-рано. Според експерти някои части от книгата са били написани през XVI в., а първата част – тази, в която се описва как митичният владетел е призовавал демоните, пък е още по-стара – от XIV в.
Според легендите книгата е била написана собственоръчно от цар Соломон, но това не отговаря на истината, тъй като по негово време благородническите титли, които са дадени на различните демони, не са съществували. Освен това молитвите към Исус и Светата троица също са били непознати за времето на царуването на цар Соломон.
“Лемегетон” съдържа детайлни описания на злите духове, ритуалите, които всеки човек трябва да знае, ако иска да призове демони и да ги подчини на своята воля. Подробно са описани защитните знаци и ритуали, които да попречат на злия дух да получи контрол над човека и непосредствените действия, които призоваващият (екзорсистът) трябва да изпълни, преди да влезе в контакт с демоните.
Книгата е разделена на 5 основни части – Арс Готия, Арс Теоргия Готия, Арс Паулина, Арс Алмадел, Арс Нотория. Още от първото появяване на “Лемегетон” на бял свят, най-голямо внимание се отделя на първата част – Арс Готия, в която се съдържа описанието на 72 демона, които цар Соломон е призовал и подчинил на своята воля. Освен това точно тук са и подробните описания за магическите ритуали и рисунки за призоваване на злите духове. Освен това в Арс Готия всеки един от 72-та демони получава свой номер и благородническа титла в зависимост от това каква точно позиция в йерархията на Ада заема.
От всички 72 демони, описани в “Ключът на цар Соломон”, седем са поставени по-високо от другите заради своята сила и власт. Те са:1. Баел – освен че е поставен под номер 1 в Арс Готия, Баел се счита за главния крал на източната част на Ада. Той има 66 легиона от демони на свое подчинение.
2. Буер – Великият президент на Ада, който има на свое раположение 50 легиона с демони.
3. Паймон – единият от кралете на Ада. Най-послушният на Луцифер демон. Може би и заради това той разполага с най-много легиони от демони в целия Ад – цели 200.
4. Белет – могъщият и зловещ крал на Ада, който притежава 85 легиона.
5. Астарот – това е главният принц на Ада. Той има 4 главни демона за лични съветници – Аамон, Пруслас, Барабатос и Рашаверак.
6. Гаап – царят на южната част на Ада, който разполага с 66 легиона от демони.
7. Белиал – единият от принцовете на Ада, който командва 80 легиона от демони. Освен че управлява най-северната част от Ада, Белиал контролира и част от земята, като освен всичко друго командва и наземните зли духове.

“Диктионаре Инфернал”
Самото име на книгата – “Речник на Ада”, както и фактът, че е преиздавана многократно от първото си появяване на бял свят през 1818 г., поставят “Диктионаре Инфернал” сред водещите книги в областта на демонологията. Най-популярното издание на произведението е от 1963 г., когато към текста на автора Жак Огюст Симон Колин де Планси, са прибавени и 63 рисунки на демоните.
Книгата дава подробна информация за всичко, което хората са знаели до XIX в. за суеверията и демонологията. Въз основа на тези предания от най-различни култури и религии, авторът обособява наличието на 63 различни демони. Освен по-популярните от 72-та демони на цар Соломон Жак де Планси прибавя в списъка на демонологията и имената на Луцифер, богинята от индийската митология Кали, митичното създание Бехемот и много други.

Астрологията и демоните
Една от най-интересните класификации на демоните безспорно е родена след симбиозата на демонологията с астрологията. Така се ражда демоничният календар, който определя кой демон през кой месец от годината е най-силен.
Подредбата е следната:

януари – Белиал,
февруари – Левиатан (митичното морско чудовище),
март – Сатана,
април – Белхегор,
май – Луцифер,
юни – Берит,
юли – Белзебуб (Велзевул),
август – Астарот,
септември – Тамуз,
октомври – Баал,
ноември – Асмодай,
декември – Молох.

Тези три различни класификации на демоните, с които ви запознахме, със сигурност не могат да претендират, че изчерпват темата. Демонологията е сред най-необятните клонове на теологията в цял свят и поради различните религиозни и народни вярвания е напълно невъзможно да бъде въведена универсална класификация на злите духове.
В следващата част от поредицата ще ви запознаем с ритуал, който съществува почти във всички култури, макар и със своите различия. Този ритуал е сред най-обсъжданите и в християнската религия – екзорсизмът или прогонването на духове, обладали човека.
Ето и пълен списък на имната на демоните , описани в "Ключът на СОломон" , както и обяснение на имената им :

Абадон: корен иврит означава "да унищожи", също като Apollyon

Аполион (Абадон): Кралят на демоните Rev 9:11

Абигор: командва 60 легиона

Адрамелех: Архидемон, чието име означава "крал на пожарите"

Агарес : Първи херцог на Изтока, командва 31 легиона; появява се по желание

Алоцер: с титла "херцог" -командва 36 легиони; лице на лъв, облечен като рицар на кон

Амдусциус: Велик херцог, управлява 29 легиона; прилича на еднорог

Андраш: командва 30 легиона; главата му е птича и е като ангел- с крила

Асмодей: Принцът на бесовете; считан за змията, която излъга Ева

Асмодей: Демон на гнева, изгонена от Рафаело в Книгата на Tobit 8:3

Астарот: Силен херцог-командва над 40 легиона и е ковчежник на ада

Аум: Велик херцог, който командва 26 легиона;

Айперос: Принц на Ада, командва 36 легиона;

Азазел: Началникът на козите-демони или "космат демон"

Баел: ръководител на адската армия от 66 легиона

Балам: Грозният цар с три глави .Командва 40 легиона

Велзевул: Принцът на демоните, известен още като Повелителят на мухите, бивш най-висок ранг ангел в небето

Сатаната: Ръководител на всички бесове, води до беззаконие и вина

Белфегор: Демон или "бог" на моавците, номер 25

Берит: Велик херцог на ада, който управлява 26 легиона, появява се като червен войник на червен кон

Билфонс : декларира разбиране на геометрията, астрологията и другите изкуства

Ботис: Показва се като змия, и обявява миналото и бъдещето

Буер : Председател на ада, на втория ред, и командва 50 легиона

Цаим ( Каим): Големият председател, който взема под формата на млечница, определя правилата за 30 легиона

Харон: Лодкарят - той е човек, който носи душите през реката Стикс

Крезил : Демон на примесите и мързела

Кроцел : Великият херцог, който изглежда като ангел, и управлява 48 легиона

Деумос : Жена демон с 4 рога и корона

Еурином : Старши демон, който се храни с трупове; Принц на смъртта

Фокалор : Велик херцог, които дави моряците

Пърхот: Брой на ада командва 26 легиона; появява като ангел с огнен опашка

Герион: Великан кентавър, пазител на ада

Хаурес : Херцог на ада, командва 20 легиона и изглежда страшно с очи-пламъци

Йезавет (Jezebeth): Демон на лъжите

Касдея : От "Книга на Енох", на 5-ти ранг от Сатаната

Кобал : Демон на веселието

Леонард: Магистър по черна магия и магьосничество

Левиатан: Дракон на море, змей на бездната

Лилит: Демон на отпадъците

Луцифер: Лекия носител, син на сутринта, бивш Серафим, Денница.

Малфас: Гранд президент на ада - командва 40 легиона; изглежда като гарван

Мамон: демон на алчността

Мастема : Лидер на падналите ангели, чиято работа е да изкушава мъжете да грешат и да ги обвиняват пред Бога

Мелхом: демон, който носи пари ; платец на служители

Мефистофел: Друго име за дявола в Средновековието

Мелихим : Тъмният принц на мора

Молох: Демон почитан от израилтяните чрез принасяне на деца в жертва

Мулим: демон-лейтенант на демона Леонард

Роптаете: Велик херцог, идва с тръби, определя правилата на 30 легиона

Набериус : демон в кохорта от 29 легиона, маркиз на ада

Нергал: Втори по ранг демон, командва адската тайната полиция

Никор: Воден демон отговорен за удавяния ; може да предизвика урагани, бури и други подобни

Мибас: Мениджър на видения и сънища, също и за шарлатаните

Нисрог: Втори по ранг демон, шеф на къщата на първенците

Ориакс : демон, който командва 30 легиона; учи астрология

Орниаз: тормозител

Озе: велик президент, урежда 30 легиона

Пеймон : цар на ада, капитанът на церемонии; урежда 200 легиони

Филатанус : демон, който съдейства на Сатаната в уреждането на содомия и педофилия

Прозерпина: известена и като Персефона, принцеса на ада ( всъщност е старата гръцка богиня, съпруга на Хадес)

Пруфлас : главен на 26 легиона, с главата на един бухал; предизвиква войни и крамоли

Пиро: Принц на лъжите

Раум : граф или Великата Земя командва 30 легиона; проявява се като врана

Римон (Дамас) , посланик от ада

Ронове: маркиз на ада, командва 19 легиона, учи езици

Ронве: демон-полицай; командва 19 легиона

Самаел (Смаел): демон-ангел на смъртта, князът на мощта на въздуха

Семиазас: Главен демон на падналите ангели

Шакс : херцог на ада, командва 30 легиона, лукав крадец; появява като щъркел

Шалбрири : Демон на слепотата

Сонейлон : Демон на омразата

Столас: Висш принц на ада, командва 26 легиона; преподавател по астрономия и свойства растенията

Сукорбенот : Главен евнух, безполов, демон на портите

Тамус: Посланик на ада, демон капитана на големи оръжия

Укобах: демон - полицай, който поддържа огньовете на ада; изглежда горящ

Упхир: демон - лекар

Увал : Дук, командва 36 легиона, знае за миналото, настоящето и бъдещето; силен и страшен

Валафар: Висш Дук, командва 10 легиона, появява се под формата на лъв

Вепар : Велик херцог, силен; ръководител на водите, проявява се като русалка

Велдерет : церемониал-майстор

Верин : Демон на нетърпението

Ветис : Демон на корупцията

Ксафан : Втори по ранг демон, бивш паднал ангел

Заган : демон-крал; лукав, командва 33 легиона

Зепан : Велик херцог, появява се като войник, командва 26 легиона

И, както се казва - до нови срещи, приятели ;)

19 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 2. Да бе, ама как да събера всичко накуп ? Личното ми мнение за "ключа" е, че авторът е един и същ.
  Извадих част от демоните, но без описанията и съветите.

  ОтговорИзтриване
 3. Демонологията е ужасно забавна и интересна тематика (един от любимите ми филми е "Заклинателят" на Уилям Фридкин; препоръчвам и едноименния роман от Уилям Питър Блати), но не е нищо повече от поредната фантасмагорична хроника на изначалното човешко суеверие. Демоните са точно толкова реални, колкото са ангелите, боговете, астрологията, хомеопатията, душата, медиумните лечения, телекинезата и пр.

  PS Препоръчвам също публицистичния сборник от есета "Свят, населен с демони" от Карл Сейгън.

  ОтговорИзтриване
 4. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 5. не само.
  И лодкарят Харон е обявен за демон, Молох, Лилит (особено пък тя защо фигурира сред демоните -все още не мога да разбера)....
  Интересно е наистина.

  ОтговорИзтриване
 6. Често сам се сбласквал с демони.Знам и характера на някои и Какво целят?Но немога тук да намеря някои които ме интересуват.Опасно е да им се знаят имената понеже произнесени със сила можещ наистина да ги призовеш и ако незнаеш:Как да се предпазищ загиваш много гадно и жестоко.Не е шега!!!!А и никои няма право да се заяжда с тях.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А от къде знаеш, че са точно демони и защо мислиш че се са се интересували от теб ?

   Изтриване
 7. Демони, демони... до един са ангели.

  Впечатлена съм.

  ОтговорИзтриване
 8. Ако един демон влезе в дете какви ще са последиците?Ще кашля ли?Какви са началните фази.Как да се отървем от тях?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. kopi my sirop za ka6lica i demona ne6te se varni do 6 meseca

   Изтриване
 9. Ще кашля, разбира се... това е един от явните симптоми, но ти не се притеснявай, чак като вземе да пърди тогаз да знаеш тичай за екзорсист, че самия сатана го е обладал

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ха , ха , то и аз пърдя , начи съм обладана от сътаната :-) :-) :-)

   Изтриване
 10. Анонимен21 май, 2016 19:51

  Здравейте! Търся информация за демон с име Хасил. Благодаря предварително :)

  ОтговорИзтриване
 11. Първите прояви на демонично присъствие са когато енергията започне да стане по тежка в атмосфера. Когато започнат странните шумове и почукването, което винаги е три пъти. Признак за демонична енергия е когато нещата стават по три пъти, понеже се подиграват със символиката на Света Троица. Също така и драскотините по дадено тяло, това е и първоото, което са си небелязали като жертва. Започва дъръжанието на човека да се променя, да става по слаб, затворен....

  ОтговорИзтриване
 12. ANNONIMNIQ TVOETO EGO MAI E MNOGO DEMONICHNO MNOGO MI HARESVA KAK SE YSMIXVASH SEEDNO TUI DOBRE POZNAVASH DEMONITE
  TI DA NE SI DEMON BE
  ANGEL PRIKRIT
  POZNAVAL TOI SUS SURCETO SI VIJDASH ANUSA SI

  ОтговорИзтриване
 13. Приятели! Не се заблуждавайте! Не можете да контролирате демони! Всичките тези триъгълници, пентаграми, кръгове с уж заклинания за предпазване са прах в очите, няма никаква истина в тях. Всичките т.н. демони са слуги на Лусиол или Луцифер или Сатана, както го наричат и изпълняват неговите заповеди, а те са против Божиите и са с цел унищожение на човешкия род. Но всички те се покоряват на Царят на царете и Господа на господарите - Йешуа Машия, или както е познат според гръцките преводи като Иисус Христос, въпреки, че според мен да се произнася на иврит е по правилно, защото в името на Йешуа е името на Всевишния Бог Яхве, Йехова, а дефакто Йешуа е Синът на Живият Бог! Самото име Йешуа означава Яхве спасява, което и буквално е така, защото спасението дойде от Израилевият Бог Йехова в лицето на Йешуа,Неговият Син и който изповяда името Му и повярва, че Той е Божият Син, ще се спаси!
  Трябва да е разграничат и тези, които са участвали в бунта срещу Бог и тези, които са си вземали земнии жени. При бунтът 1/3 от ангелите са последвали Луцифер и са били изгонени заедно с предводителя си. Колко е техния брой? Милиарди. Колко са тези, които са си взели човешки жени - 200 и имента им са изброени в книгата на Енох или поне част от тях. Именно тези 200 са дали повечето познания на хората или както в Библията е писано нещата от които човек не е имал нужда, неща които покваряват и водят до гибел. Описани са в книгата на Енох. Всички имена на божества по света са имена на демони, само че много от тях ги няма в листата по-горе. През вековете хората са се опитали да дадат класификация на демоните и ангелите, да има дадат имена и т.н. Самата демонология не е интересна, ако знаеш до какво води - погубваш душата си, ако се поддадеш на ласкателствата и обещанията за просперитет, само че те ви спестяват някои факти, които ви казват че са маловажни. Душата на човек е безценна, но човек със свободната си воля избира на кой да служи - на Бог или Сатана. Няма такова понятие не вярвам в Бог, нито в дявола и съм неутрален или нещо от сорта. Отхвърлиш ли Бог, ставаш автоматично слуга на дявола, защото отхвърлянето е бунт, а бунтовнкика с всиччки бунтовници един ден ще е в ада. Има само 2 пътя и двама са господарите. Единият обещава всичко, но ти отнема всичко - дявола, защото той и не притежава нищо. Отварям скоба - Сатана е изключително силно духовно същество, паднал ангел, херувим. Той е бил там където никой ангел според йерархията си не е бил, когато е бил херувим, разбира се. Той има сила, но няма власт, защото му е отнета. И всеки един от нас, волно или неволно, с произнасяне с уста му даваме право или не му даваме, да действа в живота ни. За това всички заклинания се произнасят на глас, защото никой от сатана, паднали ангели и демони нямат власт, която пък Бог е дал на хората, чрез изричане т.е. казване, което в духовния свят се явява подпис на договор. за това в заклинанията се произнасят определени думи, името на някой демон, за да му се дадат права, да извърши нещо, което заблудените наричат контролиране.

  ОтговорИзтриване
 14. Всеки един, произнасящ заклинание освобождава демон да действа и му дава пълни права, да си прави каквото си иска и те си правят каквото си искат, това е видно в момента. 99% от болестите са демонични прояви. Много от богатите хора в света вече открито свидетелстват, че са "успели" в живота, защото са продали душите си на дявола. Само че дявола не дава, защото не е като Бог! Дявола само отнема, защото е крадец и измамник и лъжец. Има спасение за всяка една душа, дори и тя да се е продала на дявола, той го знае това. Ако изповядаш, че Иисус/Йешуа е Господ и Божий Син, и повярваш със сърцето си, че Той е бил на земята и е възкръснал ще бъдеш спасен, защото с изповядването на името на Иисус и покайването от предишните дела, делата които си вършил в бунт против Бог, Той ти става Господ и Господар и на секундата Сатана няма никакви права над теб! Гарантирам ти, че ще преминеш през много неща и всякакви прояви, за да те уплашат и върнат, но тогава ще разбереш силата в името на Иисус/Йешуа, всички паднали ангели и демони воглаве с предводителя си треперят пред Него, защото на Него е дадена цялата власт на небето и на земята. Сатана много добре знае това. Изборът е твой!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен14 март, 2017 10:15

   Славата е само на Бога,алелуяяяя

   Изтриване