21 септември 2009

Мисли от Николо Макиавели

# Пилеейки чуждото, ти се сдобиваш със слава, докато прахосвайки своето, вредиш само на себе си. Нищо друго не те изтощава така, както щедростта: проявявайки я, ти едновременно губиш самата възможност да я изявяваш и или изпадаш в беднота, будеща презрение, или разоряваш другите, с което си навличаш ненавист.“

# „Кое е по-добре: да бъдеш обичан или да се боят от теб? Отговорът на този въпрос е, че най-добре би било да се радваш и на двете, но ако все пак трябва да се избира, по-добре за един владетел е да се боят от него, отколкото да го обичат.“

# „Мъдрият човек трябва винаги да избира пътищата, проверени от великите хора, и да подражава на най-забележителните, така че дори и да не стигне тяхното величие, ще приеме поне известен отблясък от него.“

# „Съдбата е жена, и ако вие искате да господствате над нея, нужно е да я завладеете със сила.“

# „Искам да отида в ада, а не в рая. Там ще мога да се наслаждавам на обществото на папи, крале и херцози, докато раят е населен само с бедняци, монаси и апостоли.“

# "Единственото средство да се избавиш от ласкателствата, е да дадеш на хората да разберат, че не се обиждаш, когато ти казват истината..."

# "Всички въоръжени пророци са били победители, а всички невъоръжени пророци са били унищожени"

# "Принцът не трябва да има друга цел или мисъл, нито да избира друго за изучаване, освен войната, нейните правила и дисциплина, защото това е единственото изкуство, което принадлежи на управляващия, и е с такава сила, че само запазва тези, които са родени принцове, а и позволява на хора на частни позиции да се издигнат до този ранк."

# "Целта оправдава средствата"

# "Има три вида умове: първите проумяват всичко самостоятелно, вторите проумяват мислите на другите, а третите не проумяват нито сами, нито като им се обяснява. Първите са висши, вторите-добри, а третите безполезни."

# "Никой не би желал да падне само заради надеждата, че ще се намери кой да го вдигне."

# "Времето не чака, добротата е безсилна, късметът непостоянен, а добротата ненаситна."

# "Който остава неутрален, бива намразен от онзи, който губи, и презиран от онзи, който печели."

# "Нищо не е тъй обезсърчително, както да не намираш нов повод за надежда."

# "От мудност често се пропиляват сгодни случаи, а от прибързаност-силите си."

# "Който иска да прозре бъдещето, трябва да се допита до миналото."

# "Който сам е добър приятел, той има добри приятели."

# "Най-трудното положение, когато мирът е необходим, а войната неизбежна."

# "Хората трябва или да се ласкаят, или да се отстраняват. А тъй като за леките обиди те отмъщават, а за по тежките не са в състояние да го сторят, то когато нанасяме някому оскърбление, то трябва да бъде такова, че да не се опасяваме от отмъщение."

# "За да постигнеш целите си трябва да се прикриваш."

# "Жаждата за надмощие е онази, която последно угасва човешкото сърце."

# "Обичаен недостатък на човека е, че не предвижда буря, когато времето е хубаво."

# "Хората са по-склонни да грешат в изводите си, отколкото в наблюденията."

# "Когато всички хора страдат, малцина се стремят към мъст, понеже общата беда се понася по-леко от личното
оскърбление."

# "Които от прекомерно благоразумие или глупост не се решат да прибягнат до непочтени средства, с всеки изминал ден затъват все по-дълбоко в робство и нищета."

# "Губи онзи, който знае какво ще стори, ако спечели. Печели онзи, който знае какво ще загуби."

# "Една промяна неизбежно влече след себе си и друга."

# "Съдбата проявява своята мощ тогава, когато не срещне съпротива."

# "На древните писатели принадлежи мисълта че хората страдат, когато са в беда, и се отегчават, когато са щастливи-но и двете пораждат едни и същи последици."

# "Хората имат навик да хвалят миналото и да порицават настоящето."

# "Разликата в човешките съдби се дължи на обстоятелството, че едни желаят да притежават повече,а други да не загубят и това което притежават."

# "Мъдрост е да се преструваш понякога на луд."

# "Когато си изправен пред битка, всеки детайл е от изключителна важност"

Няма коментари:

Публикуване на коментар