22 септември 2009

няколко рубаи

С магарето бъди магаре, недей оголва своя лик!
Попиташ ли го, то ще каже “Кой – аз ли, да много съм велик!”
Но щом на някое магаре му липсват клепнали уши,
то за магаретата умни ще бъде явен еретик
Несъвместими и съвместими гърдите ни разкъсват рани:
край нас отляво теменужки, отдясната страна – корани.
И ето, тъй живеем ние, захвърляни върху земята:
полубезбожници случайни, случайни полумюсюлмани.
из “Рубайят”, Омар Хаям

Всички мнения и коментари, публикувани в сайта , изразяват личното отношение и позиция на потребителя (автора) и той носи цялата отговорност за тях
Този материал може е за лично ползване и може да се ползва според условията на Creative Commons License.

Няма коментари:

Публикуване на коментар