21 септември 2009

Относно разбирането между хората

Публикувано от Trichocephalus Икона, 24 август 2008 - 09:30
Трети закон на Чизхолм:

Предложения, изказани по един начин от вас, ще бъдат разбрани другояче
от останалите.


Следствия:

1. Дори да обяснявате така ясно, че да няма място даже за недоразумения,
все ще се намери някой, който да ви разбере накриво.
2. Дори да направите нещо, което сте сигурни, че ще срещне всеобща под-
крепа, все ще се намери някой, на когото няма да се понрави.

Няма коментари:

Публикуване на коментар