21 септември 2009

Снифери разни

Публикувано от Trichocephalus Икона, 23 август 2008 - 18:53
Намерено в нета.Употреба-незадължителна. Снифери.....


Какво е снифер /sniffer/?
За какво служат сниферите?
Как работят сниферите?
Можем ли да снифим някой, който не е от нашата мрежа?
Има ли значение дали машините в мрежата са свързани чрез Hub или Switch?
Може ли все пак да се снифи трафика в мрежа, в която е използван Switch?
Какви биват някои от техниките за снифене на трафик в мрежа, в която е използван Switch?
- ARP spoofing - т.нар. man-in-the-middle attack
- Switch Jamming
- ICMP Redirect-ване
- ICMP Router Advertisements
- Fake-ване MAC address-а с този на "жертвата"
- Hardware-ни устройства
Кои са най-често снифените протоколи /protocols/?
Как можем да засечем снифер?
- ping методът
- ARP методът
- DNS методът
- Source-route методът
- Методът на примамката
- Host методът
- Latency методът
- TDR /Time-Domain Reflectometers/
- Светлините на Hub-а
- SNMP monitoring
Как да се предпазим от снифене?
- SSL /Secure Sockets Layer/
- PGP и S/MIME
- ssh /Secure Shell/
- VPNs /Virtual Private Networks/
От къде да намеря снифер за моето PC?
- Windows
- Macintosh
- Linux
- Unix
- DOS
- Други
=12= Линкове към software, сайтове и материали, свързани със снифенето
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=1= Какво е снифер /sniffer/?

В миналото "снифер" е било hardware-но устройство, свързано физически към дадена мрежа. С напредването и развитието на
технологиите се появяват и software-ните снифери. С това се поставя началото на изкуството, наречено "network sniffing".

Както ФБР подслушват телефонни линии, така и сниферът позволява подслушване на компютърни conversations.
Компютърният трафик се извършва чрез протоколи /protocols/. Информацията се обменя във вид на пакети /packets/.
Чрез т.нар. "protocol analysis" /протоколен анализ/, сниферите декодират прихванатите пакети.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=2= За какво служат сниферите?

Както много други неща, така и сниферите имат две страни. Едната легална, другата не чак толкова ;)
Затова някои хора ги разделят на два вида: "Commercial packet sniffers" и "Underground packet sniffers".
Всъщност технологията им е еквивалента, но целта на тяхното използване е различна. Сниферите служат за намиране на
проблеми в мрежата, например защо компютър А няма връзка с компютър B. Те могат да бъдат използвани за намиране проблеми
в потока на трафика, за неговото log-ване и засичане на attackers в лошо настроение Но свойствата на packet sniffer-ите
далеч не се изчерпват с това. Чрез тях могат да се прихващат usernames и passwords в cleartext /некриптирани/, да се
подслушват разговори, да се краде информация и т.н.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=3= Как работят сниферите?

Ethernet е може би най-популярният и разпространен способ днес за свързване на машини. Link-натите посредством
Ethernet машини представляват своеобразна LAN мрежа /Local Area Network/. Това означава, че всички машини в мрежата
могат да "видят" целия трафик в LAN-а. Ethernet картите имат филтър, който предотвратява прихващането на пакети, адресирани
до други машини чрез игнориране на всички frame-ове с различен MAC address от собствения.

Сниферът изключва този филтър и машината преминава в "promiscuous mode" /смесен режим/. По този начин целия трафик вече
минава през въпросната машина.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=4= Можем ли да снифим някой, който не е от нашата мрежа?

Теоретично НЕ. Практически... ДА

Теоретично не може да снифим някой, който не се намира в същата мрежа, защото нямаме достъп до местата, където минава
трафика. Но практически можем да си осигурим достъп до машина от същата мрежа и да инсталираме и използваме снифер от нея.
Един троянски кон би свършил чудесна работа, но.. въпрос на вкус и въображение.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=5= Има ли значение дали машините в мрежата са свързани чрез Hub или Switch?

ДA, има огромно значение.

Нека си представим, че имаме 4 компютъра /A, B, C & D/, свързани чрез Hub.
А изпраща packet към D. Всички изпратени packet-и минават през Hub-а. Но Hub-ът не знае къде точно се намира D и препраща
packet-а към всички компютри. B и C ще го игнорират, защото той е адресиран към D. Компютър D ще получи packet-а.
Очевидно е, че всички машини имат потенциален директен достъп до трафика в мрежата. Ако Network картата на компютър B беше
в promiscuous mode, той щеше да прихване packet-а, предназначен за D. Така B също щеше да получи изпратената до D
информация.

Ако на мястото на Hub-а имаше Switch, нещата щяха да изглеждат по коренно различен начин.
Switch-ът познава всички свързани към него компютри и знае къде се намират те. Когато A изпрати packet за D, той ще премине
през Switch-а и ще бъде насочен директно към D, без да преминава през B и C. Така че снифенето на data от компютър B и C e
невъзможно... теоретично.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=6= Може ли все пак да се снифи трафика в мрежа, в която е използван Switch?

Както казах, това е невъзможно теоретично. Но отговорът е ДА, МОЖЕ.

Винаги можем да снифим трафика, който получава и създава нашата собствена машина. ;) Хихи, добре де...
Нека разгледаме следната схема:_____________ _____________
| | Switch | |
| | 1 _______ 2 | |
| |----->[_______]----->| |
| | | | |
|____________| | |____________|
Машина A | Машина B
|
______|______
| |
| |
| |
| |
|____________|
Машина C


Имаме 3 компютъра /A, B & C/, свързани чрез Switch.


A комуникира с B. packet-ите минават през Switch-а, който ги препраща към машината, за която са адресирани.
В тази ситуация C не може лесно да види трафика между A и B, но съществуват техники, позволяващи това.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=7= Какви биват някои от техниките за снифене на трафик в мрежа, в която е използван Switch?


<@> ARP spoofing - т.нар. man-in-the-middle attack:

Да си представим, че A изпраща packet до B, който минава през Switch-а. Как C може да го прихване?
При тази атака /man-in-the-middle/ C заблуждава A, че всъщност е B. По този начин A изпраща packet-а, предназначен за B
към C. След това C препраща packet-а към B, претендирайки, че е A.


Ето какво се получава всъщност:

_____________ _____________
| | Switch | |
| | 1 _______ 4 | |
| |----->[_______]----->| |
| | | ^ | |
|____________| | | |____________|
Машина A 2| |3 Машина B
| |
____V__|____
| |
| |
| |
| |
|____________|
Машина C


Използвайки ARP spoofing за да направим man-in-the-middle attack, трябва да изпълним следните неща:


Първо трябва да разберем как A и B комуникират нормално.

За нормално протичаща комуникация A изисква MAC addess-а на B. За да го получи, ще провери в ARP cache-а си в случай, че
вече го има. Ако MAC address-ът на B се намира в ARP cache-а, A ще го използва. Ако MAC address-ът не се намира в ARP
cache-а, A ще изпрати ARP request. Машина B ще отговори с нейния MAC /и IP/ address. IP и MAC address-ът на B ще бъдат
запазени в ARP cache-а за бъдеща употреба.

Сега вече A може да комуникира с B. B ще извърши същата процедура за нормално протичане на комуникацията.
Приемаме, че A и B са осъществили връзка и обменят информация, минаваща през Switch-а.

Сега идва мястото на ARP spoofing-а.

Първата стъпка е да убедим A, че C всъщност е B. По този начин трафикът, предназначен за B, ще минава през C.
Но как може да стане това? Чрез "отравяне" /poisoning/ ARP cache-а на A.
ARP е протокол, за който не е нужна автентичност, т.е. всеки ARP packet, изпратен до който и да е host, ще предизвика
update на ARP cache-а.

C изпраща spoof-нат ARP packet към A, карайки A да изпраща предназначените за B packet-и на C. Чрез spoof-натия ARP packet
C принуждава A да update-не cache-а си. В update-натия ARP cache на IP address-а на B отговаря MAC adress-ът на C.
Това ще пренасочи трафика към компютър C. Ето какво би се случило:


ARP cache-ът на A ПРЕДИ получаването на spoof-натия ARP packet от C:

______________________________________________________________________
| IP address | MAC address |
|_________________________________|___________________________________|
| IP address-ът на B | MAC address-ът на B |
|_________________________________|___________________________________|
| IP address-ът на C | MAC address-ът на C |
|_________________________________|___________________________________|
| . . . | . . . |
|_________________________________|___________________________________|


ARP cache-ът на A СЛЕД получаването на spoof-натия ARP packet от C:

______________________________________________________________________
| IP address | MAC address |
|_________________________________|___________________________________|
| IP address-ът на B | MAC address-ът на C |
|_________________________________|___________________________________|
| IP address-ът на C | MAC address-ът на C |
|_________________________________|___________________________________|
| . . . | . . . |
|_________________________________|___________________________________|C изпраща spoof-нат ARP packet и на машина B, за да смени MAC address-а на A в cache-а й със своя собствен MAC address.


Веднъж направено всичко това, packet-ите, които A изпраща за B, са route-нати към C; packet-ите, които B изпраща за A,
отново са route-нати към C. Attacker-ът ще трябва да "re-poison" ARP cache-овете периодично, защото операционната система
автоматично refresh-ва ARP cache-а през определено време /обикновено 30 секунди/.

Има още един важен детайл. Процесът може да бъде засечен чрез IP forwarding, поддържан от много операционни системи.


Много Switch-ове не поддържат "Port security" опция, позволяваща на Администратора да конфигурира кои машини могат да се
connect-нат към Switch-а. Тази опция позволява да се прекъсне връзката със Switch-а на машина с определен MAC address.
Port security не предотвратява ARP spoofing-а, защото тук става въпрос за отравяне на cache-овете на снифените машини.
Това не е нещо, което може да се избегне чрез Port security.

И нека едно малко допълнение към възможностите на man-in-the-middle attack-ата. Към прихванатия трафик могат да бъдат
добавени/изтрити/модифицирани packet-и. Това позволява hijack-ване на различни видове sessions, например telnet.
Могат да бъдат добавени команди от името на client-а или server-а в една telnet session.
Session hijack-ването не е само теоретична възможност. Снифери като ettercap например правят този процес реално приложим.<@> Switch Jamming:

Някои Switch-ове могат да бъдат обърнати от "bridging mode" в "repeating mode", при който всички frame-ове се разпращат към
всички портове през цялото време. Този ефект може да се постигне чрез overflowing на address table-ите с голям брой фалшиви
MAC address-и. Overflowing-ът може да бъде предизвикан чрез постепенно увеличаващ се трафик или непрекъснато изпращане на
произволни packet-и към Switch-а.<@> ICMP Redirect-ване:

ICMP Redirect-ването "казва" на машината да изпраща packet-ите в друга посока. Типичен пример е когато има две logical
subnets на същия physical segment. Машина А е на единия subnet, кореспондираща с машина B от другия subnet. Нито една от
двете машини не знае, че се намират на същия physical segment, но локалният router знае. Машина A изпраща packet
към router-а, предназначен за машина B. Тогава router-ът изпраща ICMP Redirect към A, информирайки, че всъщност A може
директно да изпраща packet-и към B. Нека присъединим още една машина - C. Тя може да промени горепосочения процес чрез
изпращане на ICMP Redirect към A, уведомявайки я, че може да изпраща packet-ите за B към C. По този начин packet-ите,
изпратени от A за B, ще бъдат насочени към машина C.<@> ICMP Router Advertisements:

ICMP Router Advertisements информират машините в дадена мрежа кой е router-ът. Attacker може да изпрати packet-и,
деклариращ, че неговата машина е router-а. Така целият трафик ще минава през него. По-старите машини не поддържат
ICMP Router Advertisements. След като са уточнени тези детайли по въпросите със сигурността, много нови машини също не
ги поддържат.<@> Fake-ване MAC address-а с този на "жертвата":

Идеята е Switch-ът да започне да изпраща към машина A frame-овете, предназначени за машина B. Това може да се постигне чрез
поддържането на активно изпращане на frame-ове с address-а на машина B. Switch-ът ще повярва, че машина A всъщност е B и
ще започне да изпраща frame-овете, предназначени за B на машина A. Проблемът тук е, че машина B ще продължи изпращането на
data със своя MAC address, което би върнало Switch-а към предишното състояние на пренасочване data-та към B. Друг проблем е,
че ако машина B не получи frame-а, комуникацията ще бъде преустановена и няма да има нищо, което да се снифи.

Има няколко решения на този проблем, в зависимост какво искаме да направим. Ако искаме да преустановим автентичната
комуникация, можем да принудим машина B да мине offline /чрез DoS например/ и да продължим комуникацията, все едно нищо не
се е случило. Друго решение например е изпращането на packet-и с MAC address-а на B на определени интервали от време.
В такъв случай A ще получи следващите няколко packet-а, предназначени за B, но B ще загуби връзка /timeout/ и ще
преустанови, вероятно и възобнови комуникацията. При поддържане на подобен процес, B ще забелязва от време на време
закъснения на packet-ите. Подобно решение е при прихващане на packet-а, предназначен за B, машина A да го препрати обратно.
По този начин B ще получи packet-а. Един стабилен поток би позволил успешно симулиране на оригиналния трафик към машина B.<@> Hardware-ни устройства:

Те могат да бъдат поставени между Switch-а и въпросната машина, която искаме да снифим.

За повече информация:

www.NetOptics.com
www.Sniffer.com
www.google.com
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=8= Кои са най-често снифените протоколи /protocols/?

Следните протоколи са най-честно снифени, особено за пароли:


<@> Telnet и rlogin - Могат да бъдат прихванати точните клавишни комбинации, по начина, по който са въведени, включително
usernames и passwords.

<@> http - Много website-ове имат автентикация, при която usernames и passwords се изпращат в cleartext; data-та - cleartext.

<@> SNMP - Почти целия SNMP трафик е SNMPv1, слаб по отношение на сигурността. SNMP passwords - изпращат се в cleartext.

<@> NNTP - Паролите се изпращат в cleartext; data-та също.

<@> POP - Паролите се изпращат в cleartext; data-та също.

<@> FTP - Паролите се изпращат в cleartext; data-та също.

<@> IMAP - Паролите се изпращат в cleartext; data-та също.


Всички тези решения си имат и по-сигурни алтернативи. Когато става въпрос за информация, свързана с Credit Cards,
повечето сайтове използват SSL encryption вместо обикновен HTTP. S/MIME и PGP например могат да криптират e-mails на ниво,
по-високо от e-mail protocol-и като POP/IMAP/SMTP.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=9= Как можем да засечем снифер?


Теоретично... е невъзможно да се засекат снифери, защото те са пасивни - само събират packet-и. Но на практика,
в повечето случаи е възможно сниферите да бъдат засечени. Самостоятелният снифер не изпраща packet-и, но несамостоятелно
инсталираният снифер на обикновен компютър често генерира трафик. Например, може да изпраща DNS reverse lookups за да
намери имена, асоциирани с IP address-и. Несамостоятелните снифери всъщност са тези, които бихме искали да засечем.
Когато attacker-и посягат на машини, те често инсталират sniffing programs. Как можем да ги засечем?<@> ping методът:

Повечето снифери се инсталират на машини, поддържащи TCP/IP. Това означава, че ако изпратим request към тези машини, те
ще отговорят. Номерът е да изпратим на съмнителната машина request към реалния й IP address, но не към нейния
Ethernet adapter /към различен MAC address/.

Какво се получава:

Нека съмнителната машина - A, на която предполагаме, че е пуснат снифер, има IP address 10.0.0.1 и Ethernet address
/MAC address/ 00-41-7C-B4-56-02. Ние /машина B/ сме на същия Ethernet segment. Изменяме леко нашия MAC address, нека той
изглежда така:00-41-7C-B4-56-03. След това изпращаме ICMP Echo Request /ping/ с вече променения MAC address.
Никой в мрежата не би трябвало да види този packet, защото когато packet-ът минава по мрежата, всеки Ethernet adapter
сравнява MAC address-а с неговия собствен. Ако няма съвпадение, той игнорира frame-а. Ако нашата машина B получи отговор,
тогава съмнителната машина A не използва нейния филтър, следователно се намира в promiscuous mode и снифи трафика.

Има начини да се предотврати засичане чрез този метод. Някои attacker-и биха сложили виртуален MAC address filter.
Много машини /например под Windows/ имат MAC filtering в driver-ите.

Тази техника обикновено работи на мрежи, където се използва Switch. Когато Switch-ът види непознатия MAC address за пръв
път, той ще flood-не с frame-а всички segments.


Всъщност всеки protocol, който генерира response, може да бъде използван за засичане на снифера. Например TCP connection
request или UDP protocol като port 7 /echo/. Всеки protocol, който може да генерира грешка на съмнителната машина, може да
бъде използван. Например лоша стойност в IP header-а може да доведе до генериране на ICMP error.<@> ARP методът:

ARP методът е подобен на ping метода, но при него се използва ARP packet. Най-лесният начин е да изпратим ARP на някой
non-broadcast address. Ако някоя машина отговори на този ARP packet, тогава тя се намира в promiscuous mode.

При някои варианти на тази техника се използва ARP cache-а. Когато изпратим един ARP packet на broadcast address, включваме
информация за нашите IP и MAC address-и. В такъв случай можем да изпратим ARP packet към non-broadcast, след това един
broadcast ping. Всеки, който отговори на нашия ping без да ни ARP-не, би знаел нашия MAC address от прихванатия ARP frame.
За да сме по-сигурни, препоръчвам използването на различни MAC address-и при ping-ването.<@> DNS методът:

Както вече споменахме, много снифери правят автоматично reverse-DNS lookups на IP address-ите, които засичат. По този начин
сниферът може да бъде засечен чрез наблюдение на DNS трафика, който генерира.

Интересното е, че т. нар. "hacker-based sniffing programs" resolve-ват IP address-ите веднага, след като ги получат, докато
"commercial" програмите забавят resolve-ването докато потребителят види protocol-а декодиран.<@> Source-route методът:

Това е друга техника, свързана с конфигурирането на source-route информация в IP header-а. Тя може да бъде използвана за
засичане на снифер на друг, близък segment.

Машина A създава ping packet към машина B, но слага loose source-route за да се препрати ping-а към машина C на същия segmet.
B не би трябвало да поддържа rooting, затова не би препратила packet-а към C. Ако машина A получи отговор от C, тогава на
C има снифер. При получен отговор е добре да се провери дали packet-ът е route-нат правилно или просто снифен.

Защо става така?
При loose source-routing една опция е добавена към IP header-а. Router-ите ще игнорират packet-а, но ще го препратят към
следващия IP address в source-route опцията. Това означава, че когато изпратим packet, казваме "моля, изпрати packet-а на
машина C, но го route-ни първо през машина B". По този начин машина B ще получи packet-а, но ще го drop-и, защото не
би трябвало да route-ва. Ако машина C отговори на ping-а, значи тя го е прихванала. Следва, че машина C е в promiscuous
mode, което означава, че на нея има инсталиран и работещ снифер. Има вероятност машина B наистина да route-ва. В такъв
случай може да бъде използван TTL field за да се провери дали C е отговорила на route-натия от B ping, или отговаря директно.<@> Методът на примамката:

Докато ping и ARP методите работят само за локални мрежи, методът на примамката работи навсякъде.
Откакто има толкова много protocol-и, позволяващи cleartext passwords, има и хора, които се опитват да ги прихванат.
Методът се състои в създаването на client и server от двете страни на мрежата, като client-ът използва script за logon
в server-а чрез Telnet, POP, IMAP или някой plain-text protocol. Server-ът е конфигуриран със специални accounts,
които нямат истински права, или server-ът е напълно виртуален. След като attacker-ът прихване въпросните username и password,
той ще се опита да се log-не, използвайки информацията, която е получил чрез снифера. Системата на server-ът log-ва
attacker-а и съобщава, че има някой снифещ в мрежата.<@> Host методът:

Когато attackers получат access до дадена система, те често оставят снифеща програма, инсталирана и стартирана за
прихващане на usernames и passwords. Тези програми често са прикрити /като троянски кон/ в други програми, затова
единственият начин да се намери подобна програма е да се провери дали машината е в promiscuous mode. Разбира се трябва да се
има в предвид, че вероятно attacker-ът е помислил за "ifconfig -a" и се е погрижил да скрие данните за promiscuous mode.
Има различен software, който може да провери hardware-а директно, или можем да стартираме ifconfig program-ата директно от
CD-ROM дистрибуция.<@> Latency методът:

Този метод е по-драстичен. Използват го зли Админи ;))) От една страна тази техника може значително да затрудни работата на
мрежата. От друга страна може да "заслепи" сниферите чрез изпращането на прекалено много трафик.
Идеята тук е да се създаде голям мрежов трафик. Той не би засегнал машините в non-promiscuous mode, но би имал силен ефект
върху снифещите машини. Просто ping-ваме машините преди натоварването на мрежовия трафик и по време на самото натоварване и
тестването на разликата в необходимото за respone време може да индикира ако една машина е прекалено натоварена.

Съществува един проблем при тази техника. Packet-ите могат да закъснеят просто защото натоватването в мрежата е прекалено
голямо, което би коствало timeout-и и фалшиви тревоги. От друга страна, много снифери работят в "user mode", докато
ping-овете протичат в "kernel mode". Тогава независимостта на CPU ще предотврати прекаленото натоварване.<@> TDR /Time-Domain Reflectometers/:

TDR представляват своеобразни радари за мрежа. Те изпращат сигнали по мрежата, които се връщат и правят графика. По тази
графика се следи дали има някое устройство, което не би трябвало да е свързано към мрежата. Те могат да локализират с
приблизителна точност къде се намира сниферът. TDR могат да локализират и hardware-ни снифери, които са напълно "невидими".

TDR са използвани в миналото за локализиране на снифещи устройства, но в днешно време ма мрежи със star topologies,
те се използват изключително рядко.

Съществува също и OTDR equipment, но това е за прекалено болните параноици ;)<@> Светлините на Hub-а:

Може ръчно да се проверят светлинките на Hub-а за да се види дали има неочаквани connections. Това дава представа за
кабелите, където може да се намира физически даден снифер.<@> SNMP monitoring:

По-умничките Hub-ове с SNMP management могат да предоставят автоматично monitoring на Ethernet /и други/ Hub-ове. Някои
management console-и могат да log-ват connect-ването и disconnect-ването към всички port-ове. Ако сме конфигурирали
системата с информация за всички кабели, понякога можем да засечем къде вероятно се крие снифер.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=10= Как да се предпазим от снифене?

Това, което бих Ви препоръчала, е едно стабилно криптиране /encryption/. Ето няколко примера:<@> SSL /Secure Sockets Layer/:

SSL е вграден във всички популярни web browser-и и web server-и. То позволява криптирано сърфиране в Internet и почти
винаги е използвано в e-commerce когато user-ите дават информация за техните Credit cards.<@> PGP и S/MIME:

E-mail-ите могат да бъдат снифени по много алтернативни начини. Те минават през корпоративни firewall-и, които могат да
правят monitoring на трафика. Често той се log-ва и се пази за определен период от време. Може случайно да се получи грешка
при direct-ването и да попадне в чужда mailbox. Най-добрият начин да предпазим важни e-mails е да ги криптираме. Два от
основните начини са с PGP /Pretty Good Privacy/ и S/MIME - /Secure MIME/. PGP може да се добави към много продукти. S/MIME
е built-in в e-mail program-и от Netscape и Microsoft.<@> ssh /Secure Shell/:

ssh е станал дефакто стандарт за log-ване в UNIX машини от Internet. Препоръчвам използването на този
service вместо Telnet. Редица други protocol-и могат да бъдат достъпни чрез ssh. Продуктът е развит от Finish company
http://www.ssh.fi/ , но съществува и във вид на доста open-source/freeware продукти.<@> VPNs /Virtual Private Networks/:

VPNs осигуряват криптиран трафик през Internet. Но ако attacker-и се "погрижат" за end-nodes на VPN connection-а, те все още
могат да снифят трафика. Типичният сценарий е един end-user, който сърфира в Internet нормално, но е заразен с троянски кон,
съдържащ sniffing plug-in. Когато user-ът установи VPN connection-а, сниферът е способен не само да прихваща криптирания
трафик, който може да се види в Internet, но също и некриптирания трафик преди да бъде изпратен през stack-а на VPN-а.
________________________ ______________ ___________ _________ _____ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ _
=11= От къде да намеря снифер за моето PC?


------------------------------------ Windows ------------------------------------
.::Ethereal::.
Ethereal е UNIX-based program-а, достъпна и за Windows /което означава, че инсталацията е малко по-трудна/.
Това вероятно е най-добрият freeware избор за Windows.
Сниферът бива в две версии: read-only /protocol analyzer/ версия, добра колкото capture (sniffing) версията. Read-only
версията е чудесна за декодиране на прихванати packet-и. Избягва проблемът с инсталацията на packet capture driver.
http://www.ethereal....ribution/win32/


.::WinDump::.
http://windump.polito.it/


.::WinNT Server::.
WinNT Server-ът на Microsoft има вградена програма, наречена "Network Monitor". Отидете в Networking control panel,
изберете "Services" tab, после "Add..." и изберете "Network Monitor Tools and Agent". Веднъж инсталирана, можете да я
стартирате от Program menu-то под "Administrative Tools".


.::BlackICE Pro::.
BlackICE засича смущаване в системата, има възможност за log-ване във формат, който може да бъде декодиран чрез
protocol analyzers. Това може да бъде по-полезно от използването на снифер с по-широко приложение когато става въпрос
за security. Програмата поддържа машината в non-promiscuous mode, което позволява единствено снифене на трафика към и от
машината.
http://www.networkice.com/


.::CiAll::.
Това е програма, която може само да декодира. Прекрасно решение за програми като BlackICE, които само log-ват packet-и, но
не притежават вградени декодери. Програмата е shareware за 90 дни.
!!!Забележка!!! - Съществуват съмнения за вграден троянец в CiAll.
http://www.winsite.c...fo?500000005196


.::Analyzer::.
Това е toolkit за различни видове анализи.
http://netgroup-serv...to.it/analyzer/


.::Sniff-em::.
Този снифер не генерира трафик, което затруднява засичането му. Това е единственият снифер, който поддържа Dialup adapter-и
за Windows 2000 и Windows XP. Подходящ за Windows 95(abc),98(SE),ME,NT4,2000 и XP.
http://www.sniff-em.com/download.shtml

Няма коментари:

Публикуване на коментар