21 септември 2009

Дзен-алкохолизъм

Дзен-алкохолизъм
Размисли и наставленияТекстът е предоставен с любезното съдействие на ИК "Стамболово" и преводачът Гроздан Бъчваров. Предоставеният текст е работен вариант, който подлежи на евентуална корекция и промяна по усмотрение на Издателя.

Предговор на преводача:
Дзен-алкохолизмът е възникнал в Тъмна Индия в началото на миналия век като смесица от различни народи, култури и видове алкохол. Основна фигура, идеен водач и учител е Опияненият, когото народът нарича още "заБлУДА". Тази сравнително нова религия бързо печели хиляди последователи, но след първите години на разцвет идват и тежките удари на съдбата – дзен-алкохолизмът е обявен за антидържавна и противообществена религия, най-вече заради факта, че най-ревностните й почитатели започват с молитвите още в ранни зори и до обяд са изпаднали в нирвана, което ги прави абсолютно непригодни за каквато и да е обществена дейност. Опияненият е преследван, неговите послушници са гонени и затваряни, така че той – заедно с няколко верни ученици и сподвижници – намира убежище в Тибет, където седем години се посвещава на подобряването на спиртната дестилацията. По време на този му престой Опияненият води дълги и напоителни беседи със своите последователи, голяма част от които са залегнали в настоящата книга. След популяризирането на религията чрез банери по бутилки с уиски, той е реабилитиран и става световноизвестна личност. Милиони хора по света се запалват по дзен-алкохолизма, а в Русия тoй е издигнат в култ, там чести явления са масовите покръствания на стотици хора по градските площади (1).

Основната цел на дзен-алкохолизма е вътрешното усъвършенстване и духовно израстване чрез пост, молитва и хавайски коктейли. Да достигнат истинското блаженство сполучват малцина, които изцяло са посветили живота си на спиртуалното си развитие. Въпреки че дзен-алкохолизмът е миролюбива религия, тя e дала на света няколко бойни изкуства – кво-ши-пииш-кай и салате-до – които се използват за самозащита при кръчмарски свади или срещу недоволни от бакшиша сервитьори. Любимата поза за индивидуална отбрана е "Пияна тояга", а при масов бой – "Пиян морков".

[i] Какво ли още мога да ти кажа, скъпи читателю? Освен че ти завиждам, защото за пръв разгръщаш книгата, която съм готов да препрочитам отново и отново.
(2)
Глава първа: Когато се наливаха основите
Веднъж Опияненият разказа на своите ученици: "Достигнах истинското блаженство, но се върнах сред хората. Вървях сред тях, а те ме настъпваха по ръцете..."

Първи принцип на дзен-алкохолизма: по-добре цироза, отколкото склероза.

Друг път той посочи един от учениците и му каза: "Скочи от тази скала". Онзи се хвърли и се преби. Тогава Опияненият се обърна към останалите: "Действията се раждат от думи, думите от мисли. Най-добрият начин да не мислите е да нямате с какво."

Втори принцип на дзен-алкохолизма: който пие, зло не мисли.

Учениците му забелязаха, че Опияненият смесва всички налични видове алкохол в една чаша, изпива я до дъно и пада веднага под масата. Когато го попитаха, той се усмихна и отговори: "Когато откриеш най-късият път към блаженството, обикновено после те мързи да заобикаляш."

Трети принцип на дзен-алкохолизма: зигзагът не е най-късият път, но е най-сигурният.

Един от учениците му веднъж го попита: "Защо не хапваш и залък?" Опияненият го погледна благо и му рече: "Храната е за нищите духом, защото тя пречи да изпиташ истинското блаженство и те разсейва. Храната е изкушение, което те отклонява от правия път и ти пречи да усетиш божествения дъх в гърлото и сърцето си."

Четвърти принцип на дзен-алкохолизма: всички прасета на мезета.

Една сутрин учениците се оплакваха от главоболие, като резултат от твърде усърдните молитви и песнопения предната вечер. Опияненият ги събра и им каза: "Две са основните движещи сили на този свят – Блаженство и Махмурлук. И колкото по-голямо е блаженството, толкова по-страшен е махмурлукът после, защото тези две сили крепят равновесието в природата, няма щастие без болка, няма алкохол без пари. Но ще се откажете ли от блаженството заради махмурлук?"

Пети принцип на дзен-алкохолизма: след софра – зелева чорба.
(1) Първият и засега единствен клуб по дзен-алкохолизъм е основан в Перущица през лятото на 1999 година от неколцина ентусиасти, които са прочели книгата на Опиянения на английски. Идеите не срещат разбиране сред широките народни маси, които предпочитат доста по-земния битов алкохолизъм, но въпреки това клубът продължава своята дейност. Сбирки се провеждат обикновено всеки петък в клубното помещение "При Бай Митьо"; обичайната програма включва безплатна прожекция на "Да напуснеш Лас Вегас", беседи и сказки, а също молитви под съпровод на китара. От 1999 година насам клубът е председателстван от небезизвестния Добромир Добрев – бел. ред.

(2) Книгата ще бъде пусната на пазара за 14-ти февруари (Трифон Зарезан) – бел. ред.

Няма коментари:

Публикуване на коментар