07 октомври 2009

Няколко проби

Подвижен Текст с Цветен Фон


Leon


bla-bla-bla текстПроба за картинка до границата.

Тест :
Ай да идем, Яно, ай да идем,

Ай да идем, Яно, в Горнийо Порой,


Горнийо порой, Яно, Горнийо Порой,

Горнийо порой, Яно, чаршията.


Там ке ти купа, Яно, там ке ти купа,

Там ке ти купа, Яно, шам-шамия.


Ти да я носиш, Яно, аз да те гледам.

Да се пукат, Яно, да се пукат,


Да се пукат, Яно, душманите,

И твоите, Яно, и моите.


Leon
А сега - до другата граница :
Днес, когато апокрифните текстове се издават и стават достъпни за широк кръг читатели, съществува реална опасност да се възприемат като равностойни по авторитет с каноничните. Ето какво пише Уилис Барнстоун, професор по сравнително литературознание към университета в Индиана: “Тази блестяща версия възвръща коптския ръкопис в лоното на литературата и мъдростта. След превода на Майер би било проява на странно пренебрежение към вярата и истината повествованието за мъдреца Иисус в Евангелието от Тома да не бъде причислено към четирите канонични Евангелия като петото евангелие от Новия Завет.”11 Тук виждаме един парадокс: според Барнстоун всеки, който не иска да прояви “пренебрежение към вярата”, трябва да признае Евангелието от Тома за равностойно на каноничните, които проповядват вярата. Но самото Евангелие от Тома не само не проповядва вярата, а противопоставя на нея спасителното тайнствено знание /гносис/, както обяснява самият Майер: "Познанието, при което противоположността между познаващо и познавано изчезва, а индивидът добива усещане за изначално единение с вселената, е ключът, нужен за спасението… Тук знанието (gnosis) се противопоставя на вярата (pistis)."12

Няма коментари:

Публикуване на коментар