26 октомври 2009

Пирамидата на Маслоу и секса


Къде да поставим секса в пирамидата на човешките потребности ? Дали на най-долното стъпало като едно просто животинско нещо от което изпитваме нужда като храната  и подслона, или е нещо повече ?

Ако разглеждаме секса "потребност" , като физиологично-обусловена детерминанта за продължение на рода -да, на първото, животинско обусловеното ниво е..
Ако го разглеждаме като необходимост от удоволствие ( вид гъделичкане на допаминовите рецептори) - ще го поставим на второто стъпало.
Ако го разглеждаме като част на семейството и любовта - ще бъде на третото стъпало.
Ако смятаме като част от "мачовството", от мъжественото, ако се доказваме, че сме мъже ( или жени) чрез секса -значи ще го поставим на четвъртото стъпало.
А ако се стремим чрез секса да доставим върховно удоволствие на партньора и се учим непрекъснато как да го правим все по-добре -значи тогава секса е на върха на пирамидата.


Следователно - за сетен път стигам до извода, че сексът е нещо, без което не можем на нито един етап от развитието си като индивиди и членове на човешкото общество.
До тук -нищо ново, в разсъжденията ми.
Има обаче няколко "но". Първото е може би най- важното.Всички сте чували за така наречените "вълшебни" стволови клетки, нали ? Знаете ли какво им е вълшебното и защо се залагат толкова надежди на тях ? Просто от тях се получават всички останали клетки в човешкото тяло.Те са недиференцирани, и от тях, със специален подход, може да се отгледа всеки орган на човека -кожа, сърце, бъбреци, черен дроб, кости....всичко. Няма нужда от донори, няма нужда от лекарства - органът се приема без проблем от реципиента.
Фантастика в реалност, ще кажете вие, нали ?
Да, но не е така - от стволовите клетки може да се получат всички други, но не и половите клетки.Не могат и това си е. Най-важното нещо от гледан точка на еволюцията -да оставиш потомството си не е възможно.
На какви мисли ме довежда това ли - ами много просто - след като сексът е дейността, която ни прави хора и може да се постави на всяко стъпало на пирамидата на потребностите, и след като клетките, които са отговорни за репродукцията ни не могат да се възстановят изкуствено излиза, че целите ни тела май са подчинени на тези клетки - те са диригентът ни, а тялото ни е само една обвивка, нещо, което е предназначено да пренася Тях от едно място на друго, и докато не се занимава със съвокупление - да се шматка насам-натам , което ни се отдава доста успешно, нали ?
И -отново да се върнем на Ейбрахам Маслоу когато е построил своята пирамида, той е раздел човешките потребности на два вида : висши и нисши. Нисшите са физиологични нужди ( наприме храна, сън ), потребност от сигурност и потребност от принадлежност , така и потребноста от сексуално удовлетворение.
Висшите са потребността от себеизява и потребността от затвърждаването на себе си - 4 и 5 ред в пирамидата.
По този начин той формира и своите два закона :
Първи закон на Маслоу: Ако две потребности от различен ред се сблъскат, то побеждава по-нисшата.
пример: ако си гладен и ти се прави секс, ще избереш първо да се нахраниш. Умните хора така подреждат нещата, че да не им се сблъскват потребности. За товасе казва, че любовта на мъжа минава през стомаха
Следствие от първия закон : ако не са задоволени нисшите потребности, не се започва удоволетворяването на висшите.
Втори закон на Маслоу: Ако се удовлетворява висша потребност, то тя задоволява потребностите под нея.
пример: човек, който успешно се изявява пред хора, би могъл с това да си печели и прехраната. Сред хората е удоволетворена потребността му от сигурност, защото никой не напада група. И нищо чудно сред тези хора да намери своята половинка - тоест да осъществи и сексуален контакт.

Разбира се, не мислете, че е необходимо 100% задоволяване на едно равнище, за да се мине към следващото - Маслоу определя следното приблизително съотношение в задоволяване потребностите на петте равнища при един нормален среден индивид : 85% - физиологични; 70% - потребност от безопасност; 50% - принадлежност и любов; 40% - потребност от самоуважение; 10% - потребност от себеактуализация."
Най-характерните черти на хората , които могат да достигнат до връхчето на пирамидата според самият психолог са тези, които притежават следните качества :
"специфично възприемане на действителността, приемане, спонтанност, проблемна ориентираност, по-различно отношение към самотата, автономност, свежи реакции, способност за върхови изживявания, за човешка близост, присъщо смирение и уважение, дълбочина на междуличностните отношения, индивидуална етична система, отнасянето средства-цели, особености на чувството за хумор, способност за творчество, съпротиви към социализацията, несъвършенствата са им така присъщи, както на всички нас, ценностна система."

Няма коментари:

Публикуване на коментар