16 октомври 2009

Стаята на Еймс
Стаята на Еймс е била конструирана от художникът и психолог Ейбрахам Еймс в далечната 1946 година.
Представлява класическа оптическа илюзия, при която далечната стена на стаята не е разположена под прав ъгъл спрямо страничните стени, ами косо - под тъп ъчъл от едната страна, и остър -от другата.Благодарение на перспективата, която се получава от оцветеният шахматно под, наблюдателят възприема стаята с прави ъгли.
В резултат на оптическата илюзия човек стоящ в по-близкия ( към наблюдателя) ъгъл изглежда великан, а в далечния ъгъл -джудже.
При придвижването на човека от единия към другия ъгъл се създава впечатление че човекът си променя размера .видео :
превод :Trichocephalus от basik.ru

Няма коментари:

Публикуване на коментар